Podmienky

Základné princípy.

FatraGuides je agentúra. Pri objednávaní služieb zastupuje inštruktorov, ktorí sú zodpovední za poskytované služby.

Objednávanie, registrácia.

Je dôležité objednávať si služby čím skôr vopred. Jednodnové služby možu byť akceptované aj pri objednávaní deň vopred, no bez záruky.

Objednávka je akceptovaná až po uhradeni min 50% sumy.

Ceny služieb sú uvedené v cenniku služieb, nezahrňujú náklady na transport, ubytovanie,… ak nie je inak uvedené v objednávke.

Pladba musí prebehnút pred začatím túry, a to pladbou v hotovosti vodcovi alebo na účet.

Poistenie.

Každý klient musí mať zdravotnú a úrazovú poistku a doporučujeme mať  aj poistku pokrývajúcu storno poplatky.

Zrušenie, zmena a prerušenie služieb a objednávky.

FatraGuides ma právo na zrušenie a zmenu objednávky v závislosti od počasia a  prírodných podmienok, pričom klient neznáša žiadne finančné náklady. Pri zmene alebo zrušení samotnej túry je plne zodpovedný inštruktor.

Storno  objednávky.

Pri stornovaní objednávky do 10 dní od začatia túry  storno poplatky sú 50% ceny.

Pri stornovaní objednávky 10 dni a menej od začatia túry  storno poplatky sú 100% ceny.

Ak je túra prerušená inštruktorom na základe fyzickej absencie alebo psychickej  nerovnováhy klienta, klient nemá nárok na vrátenie sumy.

Zodpovednosť.

Horský vodca negarantuje absolútne bezpečie klienta v pripade objektívneho nebezpečenstva v horach. Klient musí počítať s prírodnými nebezpečenstvami vyplývajúce z pohybu a pobytu v horskom a ľadovcovom teréne.

Reklamácie.

Reklamácie ohľadom túry musia byť adresované priamo a ihneď inštruktorovi a tak nájst okamžite riešenie. Reklamácie po túre nie sú akceptované. Reklamacie adresované FatraGuides musia byť písomnou formou.